Arbeidsvoorwaarden
Scholing & professionalisering

Ma heeft een ruim en royaal scholings- en professionaliseringsbeleid. Wij vinden het van belang dat je je blijft ontwikkelen op het pedagogisch-didactische en vakinhoudelijke vlak en ten aanzien van je professionele beroepshouding. Zie verder ook ons beleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.

Balans werk en privé

Ma kent een betaalde ouderschapsverlofregeling. Indien van toepassing kun je daar gebruik van maken in de eerste paar jaren na de geboorte van je kind. Als je kinderen hebt, hecht je er wellicht aan om vrij te zijn wanneer zij schoolvakanties hebben. Dat zal dan ook vaak mogelijk zijn, aangezien Ma als school ook schoolvakanties kent die vaak parallel lopen aan de schoolvakanties van andere scholen. Verder behoort parttime werken bij verschillende functies tot de mogelijkheden.

Salaris

Het salaris is conform de CAO MBO. Iedere functie is al gewaardeerd binnen een salarisschaal. In de vacaturetekst staat de schaal ook altijd benoemd. Meer informatie: Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO.

Pensioen en eindejaarsuitkering

Ma kent een aantrekkelijke pensioenregeling bij het ABP en een eindejaarsuitkering van 8,33 % over het bruto jaarsalaris.

Ziektekostenvergoeding

Je ontvangt ook een tegemoetkoming in de ziektekostenvergoeding van ten hoogste €30,19 bruto per maand. Indien gewenst kun je gebruik maken van een collectieve verzekering bij het VGZ of Zilveren Kruis. Daarnaast geldt er eventueel een aanvullende vergoeding voor ten hoogste €15,81 bruto per maand, indien de werknemer gebruikmaakt van een aanvullend ziektekostenverzekeringspakket zoals gesteld in artikel 7.2 van de CAO/MBO.

Vakantiedagen, vrije dagen en feestdagen

Het aantal van 30 vakantiedagen en alle feestdagen geldt voor iedereen. 

Voor docenten geldt daarnaast het aantal van 30 vrije dagen. Het ondersteunend personeel heeft recht op 8 extra vrije ‘compensatiedagen’. Dit omdat tijdens de zomer- en kerstsluiting verplicht vrij genomen moet worden. Verder heeft ondersteunend personeel de mogelijkheid om 12 extra vakantiedagen op te bouwen, wanneer gekozen wordt voor een 38-urige i.p.v. 36-urige werkweek. En kun je dus rekenen op 50 dagen vrij!

Voor informatie: CAO MBO.