Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ma is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Ma geen controle heeft. Ma draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers. Daarnaast is op deze website een privacyverklaring van toepassing. Wij adviseren je hiervan voor het gebruik van deze website kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Ma of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ma.