Duurzame inzetbaarheid

Introductie

Al vanaf binnenkomst bij Ma wordt er veel aandacht geschonken aan jouw verdere ontwikkeling. Iedere nieuwe collega doorloopt het volgende introductieprogramma:

  1. Je leert Ma beter kennen als organisatie, waardoor je makkelijk je weg vindt.

  2. Jouw social media vaardigheden en kennis worden versterkt.

  3. Je laat daarin zien welke ontwikkelingen je doormaakt.

  4. Ma ontvangt feedback van jou in relatie tot de ervaringen die je hebt opgedaan, gedurende de eerste maanden om als organisatie daarvan te kunnen leren.

  5. Je leert samen met collega’s van elkaar door ervaringen uit te wisselen tijdens intervisiebijeenkomsten.
Blijf groeien door te blijven leren

Er wordt verwacht dat iedereen binnen Ma zich wil blijven ontwikkelen en we verwachten daarbij initiatief. Docenten werken voortdurend aan een verdere versterking van hun bekwaamheid en verbreding van hun inzet. Afhankelijk van de functie / rollen die zij vervullen, zijn er verschillende mogelijkheden (waarbij maatwerk en kwaliteit van de opleidingsaanbieder een belangrijk uitgangspunt vormen, evenals de toepasbaarheid in de functie) om je verder te ontwikkelen.

Ontwikkeling is nodig om een adequate invulling te kunnen blijven geven aan hetgeen vanuit jouw functie wordt verwacht. We hechten er binnen Ma aan dat jij en jouw leidinggevende tijdig met elkaar bespreken waar jullie opleidingsnoodzaak of behoeften zien om te blijven anticiperen op technologische en arbeidsmarktontwikkelingen. Je kunt met jouw leidinggevende bepalen welke vormen van formeel of informeel leren je daarbij kunnen ondersteunen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een opleiding, cursus, studiedag of een conferentie.

Daarnaast blijft je jezelf ontwikkelen door activiteiten binnen of buiten de school of een professionele zelfstudie (inzet van 360 graden feedback of opstellen van POP met eigen ontwikkelpunten en doelen). En mocht je op een bepaald moment tegen de grenzen van je functie aanlopen, dan zijn er ook mogelijkheden om een loopbaantraject in te gaan.

Nog vragen?

Heb je algemene vragen over solliciteren bij Ma, neem dan gerust contact op met onze HR-afdeling via personeelszaken@ma-web.nl.

"In het practoraat Het Nieuwe Kijken experimenteren studenten en docenten met nieuwe technologieën zoals Virtual Reality. De kennis die we hiermee opdoen gebruiken we in vervolgprojecten"

Ruben Koops, docent