De stafdienst onderwijs is de verzamelnaam voor een aantal bureaus, met elk een eigen werkterrein en expertise. Het doel is om effectieve en efficiënte ondersteuning te bieden aan onderwijsteams en opleidingsmanagers.

Trajectbureau
 • Verzuimbureau
 • Bureau intake
 • Decanaat
 • Begeleidingscoaches
Onderwijsbureau
 • BPV-bureau
 • Examenbureau
 • Onderwijskundige ondersteuning
 • Coaches startende docenten
Projectbureau
 • Geeft gestalte aan de kwaliteitsagenda en de Ma-strategie door het omzetten van een gedeelte van dit beleid middels projecten (opzet, sturing, realisatie en borging).
 • Gaat uitdagingen aan bij veranderingen die opleiding overstijgend zijn en bij nieuwe eigentijdse samenwerkingen met instanties in de metropoolregio Amsterdam.
 • Levert een belangrijke bijdrage om projectmatig werken tot een competentie van de organisatie te maken, zodat Ma sneller en professioneler kan inspelen op innovaties en kansen ziet en benut. Mede hierdoor willen wij waarmaken dat we de best mogelijk opgeleide studenten afleveren.
 • Levert projecten op die zowel uitdagend als haalbaar zijn. Zo willen we de kracht van projectmanagement combineren met de kracht van energie, inspiratie, commitment, scheppend vermogen en plezier.

Marianna Wassenaar, kwartiermaker en programmamanager projectbureau: "We zijn een melting pot van bijzondere, creatieve, enthousiaste en eigenwijze vakmensen"

Lees mijn verhaal

Bekijk onze vacatures voor stafdienst onderwijs