De stafdienst facilities is de verzamelnaam voor een aantal afdelingen, met elk een eigen werkterrein en expertise:

ICT

Het Mediacollege Amsterdam is digitaal benaderbaar. Naast de vele voordelen schuilen hierin ook potentiële gevaren. De afdeling ICT zet daardoor groot in op het up-to-date en beschikbaar houden en beveiligen van haar online activiteiten. De eisen die de nieuwe privacywet (AVG) aan de ICT-voorzieningen en beheerprocessen stelt, leidt herhaaldelijk tot technische ICT-verbeterprojecten.

Ook het onderwijs zelf digitaliseert in hoog tempo. Het merendeel van de Ma-opleidingen is inmiddels gedigitaliseerd en om deze positie te behouden wordt voortdurend werk gemaakt van het verbeteren van de digitale infrastructuur. Om aan de toenemende behoefte aan capaciteit van het netwerk te blijven voldoen, wordt het Ma-netwerk voortdurend uitgebreid en regelmatig vervangen.

Facilitaire zaken

De afdeling facilitaire zaken houdt zich onder andere bezig met de inrichting van de inkooporganisatie en stuurt de operationele uitvoering van de inkooporganisatie aan. Daarnaast ontwikkelt het procedures, richtlijnen en standaarden met betrekking tot inkoop, catering, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Verder is het belast met huisvesting.

Planning & Roostering

De afdeling Planning & Roostering houdt zich onder andere bezig met:

  • Onderhoud basisdata in Xedule;
  • Jaarplanning in Xedule;
  • Perioderoostering conform de periodisering binnen Ma;
  • Dagroosterbeheer;
  • Functioneel beheer van Xedule;
  • Oplossingen bedenken voor onderwijslogistieke problemen;
  • Meedenken in onderwijsvernieuwing vanuit Ma Maatwerk.

Rob Dekker, hoofd facilities: "Het werken in de onderwijssector is voor mij nieuw en daarom erg interessant"

Lees mijn verhaal

Bekijk onze vacatures voor stafdienst facitilies