Vakscholen openen Metaverse Werkplaats op het Media Park

Honderden studenten gaan de komende jaren ervaringen in virtuele werelden bouwen. Zes creatieve mbo-vakscholen doen mee met deze nieuwe werkplaats voor de metaverse.

Op het Media Park in Hilversum komt een Metaverse Werkplaats, een initiatief van de zes creatieve vakscholen in Nederland (Mediacollege Amsterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, Grafisch Lyceum Rotterdam, Nimeto, Cibap en Sint Lucas) en Media Perspectives. Op de werkplaats werken studenten samen met docenten em medewerkers van media-en productiebedrijven aan toepassingen voor deze immersieve technologie. Te denken valt aan toepassingen in media, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en onderwijs.

Dé plek voor studenten, docenten en medewerkers van mediabedrijven

Onze bestuursvoorzitter Marilene Beckers-Streefland opende deze week namens het consortium van creatieve vakscholen de Metaverse Werkplaats. Dit wordt dé plek waar studenten, docenten en medewerkers van mediabedrijven en andere organisaties samen opgeleid gaan worden voor de volgende evolutie van het internet: web3 en de metaverse. Uniek is dat we samen met de andere creatieve vakscholen en de industrie de krachten kunnen bundelen en samen op onderzoek kunnen gaan naar de mogelijkheden van deze nieuwe technologie. En we kunnen studenten opleiden op de plek waar ook het werk is, oftewel midden in de creatieve industrie.

Extra aandacht voor creatief-technisch talent

We starten met een verkenning, waarin we in gesprek gaan met bedrijven, de vakscholen en de omgeving: welke behoeftes zijn er voor scholing van creatief-technisch talent? Zowel nieuw talent als het omscholen en bijscholen van werkenden voor deze nieuwe vormen van media. De start is positief: het feit dat de creatieve vakscholen samen met de industrie kennis gaan uitwisselen, onderzoeken en experimenteren heeft er al toe geleid dat een aantal organisaties deze urgentie ook ziet en met ons in gesprek wil gaan. Vanuit Mediacollege Amsterdam is Rufus Baas projectleider. 

RTL-nieuws schreef er ook een mooi artikel over.

Studenten gaan ervaringen in virtuele werelden bouwen. Zes creatieve mbo-vakscholen doen mee met deze nieuwe werkplaats voor de metaverse.

Ook benieuwd naar de andere verhalen?

Bekijk ze allemaal en kom meer te weten over het werk bij Ma.