Bestuursondersteuning is geen gedefinieerde afdeling maar bestaat meer uit ‘satellietfuncties’. Deze functies ondersteunen en adviseren het College van Bestuur, zodat het bestuur de goed beargumenteerde en juiste besluiten kunnen nemen.

Bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris houdt zicht bezig met het ondersteunen op bestuurlijk terrein. En zorgt voor makkelijke verbinding tussen het College van Bestuur en Ma als organisatie.

Bestuursassistent

De bestuursassistent houdt zich bezig met de gehele organisatorische en administratieve ondersteuning van het College van Bestuur.

Onderwijscontroller

De onderwijscontroller adviseert het College van Bestuur (CvB) bij de besluitvorming over uiteenlopende strategische beleidsvraagstukken. Naar eigen inzicht verzamelt de onderwijscontroller actief relevante onderwijsdata en managementinformatie, duidt deze informatie en verwerkt dit in overzichtelijke rapportages.

Beleidsadviseur onderwijs

De beleidsadviseur onderwijs adviseert het College van Bestuur (CvB) integraal bij de besluitvorming over uiteenlopende strategische beleidsvraagstukken met betrekking tot het onderwijs. Daarnaast ondersteunt de beleidsadviseur onderwijs het CvB en Ma bij het bereiken van de strategische doelen.

Rinske Zevering, bestuurssecretaris: "Vooral het gevoel dat we het samen doen en met elkaar het Mediacollege Amsterdam zijn, vind ik heel bijzonder"

Lees mijn verhaal

Marianna Wassenaar, programmamanager: "We zijn een melting pot van bijzondere, creatieve, enthousiaste en eigenwijze vakmensen"

Lees mijn verhaal

Bekijk onze vacatures voor bestuursondersteuning