De stafdienst HR heeft binnen het Mediacollege Amsterdam een leidende rol in het ontwikkelen van de organisatie naar een lerende en professionele organisatie. Daarnaast houdt HR zich ook bezig met de positionering van het ‘Human Capital’ als drijvende kracht voor het realiseren van goed onderwijs passend bij ambitie om de Mediaschool van Nederland te zijn. HR is medeverantwoordelijk voor de versterking van de innovatiekracht en wendbaarheid van de organisatie wat leidt tot een toekomstbestendige school.

HR hoofddoel

Het hoofddoel van de afdeling HR kan als volgt gedefinieerd worden: invulling geven aan de huidige en toekomstige bemensing binnen het Mediacollege Amsterdam, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Hiermee zorgdragen voor een evenwichtige en toekomstbestendige personeelssamenstelling waarbij medewerkers tijdig gefaciliteerd worden om bij te blijven dragen aan de (toekomstige) doelen en gewenste cultuur van Ma.

HR speerpunten
  • Strategische personeelsplanning
  • Leiderschap
  • Werkdruk procesplan
  • HR stafafdeling leert en professionaliseert 
  • Leven Lang Ontwikkelen
  • Functiehuis
  • Beroepsbeeld mbo-docent: van starter tot expert
  • Positionering op arbeidsmarkt (employer branding) en recruitment
  • Cultuureigenschappen en kernwaarden

Evi Boekel, HR-adviseur: "Wat ik typisch Ma vind, is dat iedereen op deze school zichzelf mag zijn, of je nu een student of medewerker bent"

Lees mijn verhaal

Lydia Rongen, hoofd HR: "De school is groot genoeg om je te blijven ontwikkelen, verrassen, verbazen en nieuwe kansen te krijgen"

Lees mijn verhaal

Bekijk onze vacatures voor stafdienst HR