De stafdienst financiën verzorgt voor het Mediacollege Amsterdam onder andere de volgende administraties:

  • Financiële administratie
  • Salarisadministratie
  • Studenten- & leerlingenadministratie
  • Projectadministratie

De stafdienst financiën is verantwoordelijk voor de verwerking en verslaglegging van de financiële gegevens. Ze zorgen ervoor dat financiële transacties tijdig en correct worden afgehandeld. Ook verzorgen zij de betalingen van onder andere de salarissen en innen ze bijvoorbeeld collegegelden en subsidies. Op basis van de financiële kengetallen en schoolspecifieke kpi’s stellen zij daarnaast rapportages op, die het bestuur ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.

Bas van der Meer, medewerker afdeling financiën: "Ma heeft mij enorm verrast!"

Lees mijn verhaal

Bekijk onze vacatures voor stafdienst financiën